Diferan kalte planin, fanm ak gason ka itilize pou kontwole pouvwa fè pitit yo

Selon doktè Berthony François, jinekològ, genyen plizyè metòd planin. Yon moun ki ta renmen itilize youn nan metòd yo, sipoze planifye sa ak yon pèsonèl sante. Doktè a fè konnen, chak moun gen yon metòd ki ale ak li, se pou sa, sipoze gen y...